24/03/2014

24 mars

Idé till samhällskritisk punklåt: den ska heta Betygssystemet och innehålla ackorden A B C D E F i stigande eller fallande ordning. Själva temat ska så klart vara att betygssystemet är puckat. Var så goda att sno idén.

No comments: